Om oss

Välkommen till en sida som ska ta dig med bakom kulisserna i hur en arbetsdag för en elektriker ser ut. Vi som skriver är alla utbildade elektriker och installatörer och vi ska försöka beskriva våra yrken från grunden. Det råder nämligen stora missuppfattningar kring detta och vi vill slå hål på en del av de myter som finns.

Varför behövs egentligen en elektriker? Tyvärr ställs den frågan med jämna mellanrum. Vi brukar peka på vissa saker som svar. Om man saknar utbildning och behörighet så utsätter man sig själv för ren livsfara om man börjar hantera el. Samma sak gäller även på sikt. Många av de bränder som sker i vårt land kommer som en följd av att elen är dragen på fel sätt – eller att en installation skett utan behörighet. Det är livsfarligt – och det borde räcka som svar på frågan varför en elektriker behövs.

Här kommer vi även att gå igenom vikten av regelbundna kontroller. Hur gammalt är ditt befintliga elsystem och klarar det verkligen de nya påfrestningar som en ökad användning innebär? Utöver detta kommer vi att skriva om ny teknik och nya innovationer som finns på marknaden och som har potential att både förenkla din vardag och att göra den billigare. Plejd är ett exempel på detta. Vi kommer även att skriva om solenergi, värmepumpar, laddstationer och elbilar. Välkommen!