Kategorier
Energi

Flera fördelar med att göra en energideklaration

En energideklaration talar om hur mycket energi och värme ett hus gör av med. Men den talar också om på vilket sätt man kan spara energi. Här är några tips.

En energideklaration talar om hur mycket energi en byggnad gör av med. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att energideklarationen upprättas. Som småhusägare behöver man bara göra en energideklaration i samband med att man ska sälja huset. Bygger man ett nytt hus ska det energideklareras när det är färdigt.

Offentliga byggnader som är 250 kvadratmeter eller större måste också kontrolleras. Likaså större hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och kontor. Minst vart tionde år måste en byggnad energideklareras. Men gör man renoveringar och ombyggnationer kan det vara bra att göra energideklarationen tidigare. De enda fastigheter som är undantagna är byggnader som har en maxtemperatur på tio grader.

Hur mycket kostar det att göra en energideklaration?

Vill man göra en energideklaration i Sörmland ska man kontakta en certifierad besiktningsman och energiexpert. Ta in offerter från några olika och jämför priser. Det som en besiktningsman gör är att samla in information om fastigheten för att sedan göra en energibesiktning. Den färdiga energideklarationen skickas sedan in till Boverket.

Besiktningsmannen talar även om hur man kan förbättra fastigheten och sänka energikostnaderna utan att det påverkar ventilationen negativt. Det kan vara saker som att sätta nya tätningslister på fönster eller att tilläggsisolera på vinden. Som bostadsrättsförening är det viktigt att man låter alla som bor i föreningen ta del av energideklarationen. Enklast gör man det genom att sätta upp den på anslagstavlan i enrén.

Kategorier
VVS

Skaffa dina värmepumpar i Stockholm

Är du intresserad av att få ned din månadskostnad? Ett steg i rätt riktning är att skaffa värmepumpar. I Stockholm får du all hjälp du behöver för att få rätt.

Janne var lagom trött på att höra grannens skryt. Janne var en av alla dem som var väldigt påverkade av den höga elkostnaden. Samtidigt som grannen ständigt gick och skröt över hur billigt han hade det. Han hade minsann investerat i en värmepump bara något år innan.

För Janne var elen en otroligt stor kostnad, och han höll han andan varenda månad när elräkningen skulle komma. Det kändes som om minst halva lönen gick åt bara till elen. Något Janne var minst sagt trött på. Han ville ha en förändring, men en värmepump var en stor investering.

Är värmepumpar en bra investering?

Nu var det dags för Janne att plocka fram sin smarta sida. Han skulle sätta sig och göra en uträkning. Lönade det sig eller ej att skaffa värmepump? Janne höll nästan på att tappa hakan när han såg hur mycket det lönade sig med moderna värmepumpar i Stockholm.

På en relativt kort tid skulle Janne inte bara ha dragit ned på elräkningen rejält, visade det sig, utan även tjänat igen den investering han gjort. Nu kunde han knappt bärga sig, nu vill han få sin värmepump installerad med en gång. Han tog hjälp av ett företag där han köpte värmepump och som även installerade den. Det var viktigt att det blev gjort helt rätt.

Kategorier
Elektriker

Förebygg skador med en elbesiktning i Stockholm

Elbesiktning är en obligatorisk undersökning av fastigheters elinstallationer i Stockholm och är viktiga för att minimera risken för bränder och elolycksfall.

Elbesiktning genomförs i villor, bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter för att säkerställa att elinstallationen uppfyller alla gällande säkerhetskrav och fungerar som den ska. Besiktningen utförs av behöriga eltekniker och är en trygghet för dig som fastighetsägare. Många väljer att göra en elbesiktning i samband med försäljning eller köp av en fastighet.

Har du byggt om eller installerat nya elektriska produkter, exempelvis en värmepump, spis eller bastu, är det viktigt att göra en elbesiktning för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Vid en elbesiktning kontrolleras bland annat säkringar, ledningar, eluttag och belysning. I samband med besiktningen får du ett protokoll över vad som kontrollerats och förslag på förbättringar och åtgärder.

Elbesiktning säkerställer att allt fungerar som det ska

Skadade, slitna eller felaktigt installerade elledningar kan orsaka stora skador och få förödande konsekvenser. Brister i den elektriska utrustningen är ofta dolda vilket gör en besiktning nödvändig. En av de vanligaste orsakerna till bränder är att det uppstått ett elfel i fastigheten. Många barn skadas också, helt i onödan, av att det inte finns tillräckliga skyddsanordningar kring elektrisk utrustning.

När du kontaktar ett etablerat företag som arbetar med elbesiktning i Stockholm får du inte bara säkerställt att allt fungerar. Du kan också få tips och råd om hur du kan spara el och förebygga skador. Att installera en jordfelsbrytare är ett exempel på enkla åtgärder som kan rädda både egendom och liv.