Kategorier
Solceller

Solceller i Stockholm – så lönsamt är det

Med solceller på taket kan man själv producera mycket av den el man behöver i Stockholm. Men det finns saker man måste tänka på för att det ska bli lönsamt.

Genom att sätta upp solceller på villataket kan man själv producera mycket av den el man behöver. Men för att det ska bli en riktigt lyckad investering finns det några saker som man måste tänka på. Solel räknas som en grön energikälla eftersom den inte orsakar några som helst utsläpp.

Något som påverkar mängden solel man kan producera är takytan, väderstreck och om taket skuggas av exempelvis träd eller närliggande byggnader. Andra saker som påverkar hur lönsam investeringen blir är solcellernas livslängd men även när monteringen sker. Det allra bästa är att göra det i samband med att man lägger om taket.

I de allra flesta fall är solceller en bra investering och ofta producerar man mer el än vad man behöver. Beräkningar som gjorts gör gällande att man kan få en avkastning på mellan fem till femton procent per år, beroende på vilka förutsättningar man har. Det betyder att en mellanstor anläggning kan ge besparingar och intäkter på nästan tolv tusen kronor per år. 

Viktigt att tänka på när man väljer solceller

Den som investerar i solceller i Stockholm tjänar pengar på flera sätt. Dels behöver man inte köpa lika mycket el från elbolaget. Under sommarmånaderna producerar man ofta mer el än man behöver och kan då sälja den vidare till det fasta elnätet. Men solpaneler kan även generera en lägre bolåneränta och ett högre fastighetsvärde.

Man kan inte få statliga bidrag för att installera solceller men man har möjlighet att få ett grönt skatteavdrag. På Skatteverkets hemsida kan man hitta all nödvändig information man behöver. För att få ner investeringskostnaden gäller det att även välja solceller av bra kvalitet men också en erfaren leverantör och installatör.

Priset på solceller kan även variera mellan olika företag och det lönar sig att ta in flera kostnadsförslag. Ofta blir det billigare att använda sig av ett företag som erbjuder totalentreprenad och som både säljer och installerar solceller.